Profil

Ole Grost Managerpoints

Poäng
Type
Orsak
+10 Omgångsplacering Placerad #260 i omgång 14 av Tourspillet 2014
+450 Omgångsplacering Placerad #3 i omgång 13 av Tour Manager 2014
+25 Omgångsplacering Placerad #170 i omgång 13 av Tourspillet 2014
+375 Omgångsplacering Placerad #4 i omgång 12 av Tour Manager 2014
+375 Omgångsplacering Placerad #4 i omgång 11 av Tour Manager 2014
+75 Omgångsplacering Placerad #43 i omgång 10 av Tour Manager 2014
+50 Total Placering Placerad #2 092 i omgång 7 av Football World Cup Fantasy 2014
+50 Omgångsplacering Placerad #75 i omgång 9 av Tour Manager 2014
+450 Omgångsplacering Placerad #3 i omgång 8 av Tour Manager 2014
+75 Omgångsplacering Placerad #26 i omgång 6 av Tour Manager 2014
+50 Omgångsplacering Placerad #80 i omgång 5 av Tour Manager 2014
+500 Omgångsplacering Placerad #1 i omgång 4 av Tour Manager 2014
+250 Omgångsplacering Placerad #9 i omgång 3 av Tour Manager 2014
+25 Total Placering Placerad #1 202 i omgång 21 av Giro Classic 2014
+475 Omgångsplacering Placerad #1 i omgång 21 av Giro Classic 2014
+25 Total Placering Placerad #271 i omgång 21 av Giro Fantasy 2014
+250 Omgångsplacering Placerad #4 i omgång 20 av Giro Classic 2014
+450 Omgångsplacering Placerad #2 i omgång 19 av Giro Classic 2014
+375 Omgångsplacering Placerad #3 i omgång 18 av Giro Classic 2014
+125 Omgångsplacering Placerad #8 i omgång 17 av Giro Classic 2014
+125 Omgångsplacering Placerad #6 i omgång 16 av Giro Classic 2014
+450 Omgångsplacering Placerad #2 i omgång 13 av Giro Classic 2014
+10 Omgångsplacering Placerad #74 i omgång 10 av Giro Fantasy 2014
+250 Omgångsplacering Placerad #4 i omgång 10 av Giro Classic 2014
+50 Total Placering Placerad #1 952 i omgång 15 av Superliga Fantasy Spring 2014
+10 Omgångsplacering Placerad #97 i omgång 8 av Giro Fantasy 2014