Hall of fame

Poängsystem

Hall of Fame är baserat på ditt lags prestationer. Poäng delas ut baserat på din bästa ranking i varje spelomgång och i slutet på spelet. Varje spel har en särskild kategori som anger hur poäng utdelas.

Kategori A Spel

Kategori B Spel

Kategori C Spel

Kategori A

Ranking Totalt Omgång
1 10 000 500
2 9 500 475
3 9 000 450
4 - 5 7 500 375
6 - 10 5 000 250
11 - 25 2 500 125
26 - 50 1 250 75
51 - 100 675 50
101 - 250 325 25
251 - 500 150 10
501 - 1 000 75 0
1 001 - 2 500 50 0
2 501 - 5 000 25 0
5 001 - 10 000 10 0

Kategori B

Ranking Totalt Omgång
1 9 500 475
2 9 000 450
3 7 500 375
4 - 5 5 000 250
6 - 10 2 500 125
11 - 25 1 250 75
26 - 50 675 50
51 - 100 325 25
101 - 250 150 10
251 - 500 75 0
501 - 1 000 50 0
1 001 - 2 500 25 0
2 501 - 5 000 10 0

Kategori C

Ranking Totalt Omgång
1 7 500 450
2 5 000 375
3 2 500 250
4 - 5 1 250 125
6 - 10 675 75
11 - 25 325 50
26 - 50 150 25
51 - 100 75 10
101 - 250 50 0
251 - 500 25 0
501 - 1 000 10 0

Kategori X

Ranking Totalt Omgång