Om siten

Personuppgifts & Cookiepolicyn

Privatliv

1. Personuppgifter

Aftonbladet lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av Aftonbladets tjänster. Aftonbladet behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Aftonbladet är personuppgiftsansvarig.

Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till att Aftonbladet behandlar dina personuppgifter.

Vidare samtycker du till att Aftonbladet kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Aftonbladet och/eller Aftonbladets produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners. Om du inte önskar att Aftonbladet använder dina personuppgifter i syfte att tillställa dig information/reklam om Aftonbladet och/eller samarbetspartners kan du ange detta i samband med ansökan om medlemskap.

Du samtycker vidare till att Aftonbladet lämnar ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern som Aftonbladet i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Aftonbladets tjänster. Aftonbladet kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

2. Upplysningar av icke-personlig karaktär

Andra icke-personliga upplysningar samlas in och används av Swush.com och kan viderebefordras till en tredjepart. Alla sådana statistiska och demografiska upplysningar omfattar inte personliga detaljer utifrån vilka du kan identifieras. Förutom de icke-personliga upplysningarna som finns i den ovannämnda registreringen kommer din färd runt på internetsidan automatiskt att registreras. Dessa upplysningar används också bara i samlad form och ingen användare kommer att identifieras.

Cookies

1. Om cookies

Swush.com använder cookies för att öka farten på internetsidan (genom att ta en genväg utom användarregistrerings-databasen).

En cookie är en mindre samling data som skickas från Swush.com till din dator och som gör det lättare att snabbt finna fram till dig. Du kan göra dessa cookies ej-funktionsdugliga genom att ändra inställningen på din browser men du kommer i så fall att hindra tilllgång till delar av internetsidan.

2. Hur används cookies